Doc24.vn - Quản lý tài liệu - đơn giản và dễ dàng

Doc24.vn – Quản lý tài liệu – đơn giản và dễ dàng

bannerDOC24

Doc24.com là sản phẩm mới của Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục, ra đời vào tháng 12 năm 2015. Tuy vừa mới ra đời nhưng sản phẩm đã và đang thu hút người dùng với tính năng quản lý và chia sẻ tài liệu rất hữu ích. Đây được ví như mạng xã hội về chia sẻ file, không chỉ có khả năng lưu trữ rất nhiều tài liệu của bạn với nhiều kiểu định dạng file khác nhau, mà nó còn đem tới khả năng quản lý file như file bí mật hay công khai. Tài liệu mà bạn đăng tải lên được phân chia dưới dạng các môn học, lớp học và loại tài liệu. Từ đó, công việc quản lý tài liệu của riêng bạn trở lên rất đơn giản và dễ dàng.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
Today, 14/10/2019 , 8:13 AM