Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://kokne.com:80 (Connection timed out) in /var/www/kokne/wp-includes/class-wp-http-streams.php on line 150
Đội Ngũ Phát Triển – Công ty Cổ Phần Khoa học và Công nghệ giáo dục

Đội Ngũ Phát Triển

            

Thầy Phạm Thọ Hoàn

  

Cô Nguyễn Thị Ngọc

       

Cô Hoàng Thị Thu Huyền

 

Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân

        

Cô Nguyễn Thu Hương

 

        

Thầy Hà Đức Thọ

 

     

Đồng Chí Lương Văn Hiếu

Thầy Doãn Minh Cường

         

Thầy Nguyễn Tùng Dương

Cô Nguyễn Thị Vân

                IMG_7038

Đồng Chí Nguyễn Đức Mạnh

           

Thầy Lưu Công Đông

IMG_7036

Cô Bùi Thị Vân

            nopic

Đồng Chí Bùi Văn Vũ

      Hienlx

Đồng Chí Lê Xuân Hiều

Phạm Thị Thanh Quyên

 Trương Ánh Thuật

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
Today, 14/10/2019 , 7:58 AM