Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://kokne.com:80 (Connection timed out) in /var/www/kokne/wp-includes/class-wp-http-streams.php on line 150
Mathulike – Kết nối bạn bè – Công ty Cổ Phần Khoa học và Công nghệ giáo dục

Mathulike - Kết nối bạn bè

Mathulike – Kết nối bạn bè

Mathulike (mathulike) là một hệ thống dạy học trực tuyến bằng tiếng anh nhằm giúp học sinh học môn Toán một cách dễ dàng và hiệu quả.

Mathulike được thiết kế theo chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Theo đó, dạy và học là nhằm phát triển kỹ năng, năng lực và phẩm chất cho người học. Đối với môn toán, dạy và học là giúp học sinh hiểu các khái niệm toán học, thuần thục các kỹ năng tính toán, phát triển năng lực tư duy logic, hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, và rèn luyện kỹ năng ứng dụng toán học để giải quyết các bài toán nảy sinh trong cuộc sống.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
Today, 14/10/2019 , 9:15 AM